FolkForum-seminaari 7.1.2022

FolkForum on vuosittain järjestettävä kansanmusiikki- ja -tanssialan seminaari, jossa pohditaan ajankohtaisia asioita. Seuraava FolkForum järjestetään pe 7.1.2022 klo 13-15 Helsingissä Musiikkitalossa, Sibelius-Akatemian auditoriossa.

FolkForumia edeltää klo 11.30-12.30 Rakkaudesta Lajiin - Kansanmusiikin ja -tanssin ammattilaisten kokoontumisajot, jossa on mahdollista tavata kollegoita, keskustelella pandemianjälkeisestä taide-elämästä ja hakea alkulämpöjä Folklandialle. Tilaisuus on tarkoitettu kansanmusiikin ja kansantanssin ammattilaisille.

FolkForumin ohjelma

13.00-13.30 KanTaMus-projektin esittely, Petri Hoppu
Oulun Ammattikorkeakoulun KanTaMus-hankkeessa yhdistetään kansantanssin ja kansanmusiikin pedagogiikkaa ja tavoitteena on luoda digitaalista oppimateriaalia. Hanketta rahoittaa ESR.

13.30-13.50 LUVUT ESIIN!  Sirpa Lahti
Syksyllä 2021 kerättiin numeerista tietoa Kansanmusiikin ja kansantanssin kentältä KEKin jäsenjärjestöistä. Nyt kerromme KEK:in keräämää datan tuloksista. 

13.50-14.00 TAUKO

14.00-14.30 Kansanmusiikin ja kansantanssin turvallisemman tilan ohjeet
KEKin työryhmä on koonnut kansanmusiikin ja kansantanssin erityispiirteet huomioiden Turvallisemman/ Turvallisen tilan periaatteet. Käymme periaatteet nyt yhdessä läpi keskustellen. 

14.30-15.00 Tule tanssimaan menuettia

FolkForumin järjestää Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus (KEK) yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmän ja Suomen Nuorisoseurojen/ Folklandian kanssa.

Lisätietoja: https://kamukanta.fi