Kaikilla mausteilla – kansanmusiikin ja kansantanssin elävät perinteet

Kuva Riina Tanskanen
Kansanmusiikin ja kansantanssin suurin folkloren talvitapahtuma aloittaa festivaalivuoden 12.-13.01.2018. Folklandia-risteilyllä näkyy myös Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen vuoden 2018 teema.

Kansanmusiikin ja kansantanssin yleisteema vuonna 2018 on ”Kaikilla mausteilla – kansanmusiikin ja kansantanssin elävät perinteet”. Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen nimeämän teemavuoden tavoitteena on nostaa pienet paikallisperinteet ja perinteentaitajat valokeilaan ja osoittaa, että perinne on ihmisten tekemää ja se elää ajassa.

Perinne ja tyyli eivät tunne maantieteellisiä raja-aitoja ja ne ovat siirtyneet ihmiseltä ihmiselle, kylistä toiseen ja valtakunnan rajojen yli. Aineettoman elävän kulttuuriperinnön teemavuosi pohtii perinteen merkitystä, eri tapoja sen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi, paikallisuutta, globaalia luonnetta, arvoa ja merkitystä ihmiskunnalle. Tavoitteena on lisätä sekä alan toimijoiden että suuren yleisön tietoisuutta kulttuuriperinnön niin globaaleista, valtakunnallisista ja paikallisista ilmiöistä.

Teemavuoden toteuttaminen liittyy Unescon yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi, jonka Suomi hyväksyi vuonna 2013 ja jonka tavoitteena on edistää elävän aineettoman kulttuuriperinnön suojelua sekä lisätä tietoisuutta sen merkityksestä. Osaltaan Edistämiskeskuksen ensi vuoden teema liittyy myös Kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen, jonka Euroopan Unioni on nimennyt vuodeksi 2018.

Suomesta löytyy kansanmusiikin ja kansantanssin alueilta lukuisia toinen toistaan värikkäämpiä ja mielenkiintoisempia paikallisperinteitä. Voitaisiinko vihdoin Suomessakin perinteen merkitystä ja arvoa tarkastella myös yhteiskunnan perustan roolissa – sellaisen kulttuurisen kivijalan, jonka päälle muu yhteiskunnallinen toiminta olisi luontevaa, järkevää ja hedelmällistä rakentaa.

Matti Hakamäki,
teematyöryhmän jäsen ja Kansanmusiikki-Instituutin johtaja,
artikkeli on julkaistu Kansanmusiikkilehdessä 3/2017